17 March 2015

זעקי, ארץ אהובה Cry, The Beloved Country

יום גורלי היום למדינת ישראל.
האם ימשיך שלטון הלא כלום? שלטון ההפחדות? שלטון ה"הכי חשוב להיות חזקים"? שלטון השחיתויות והשקרים?

בשבועות האחרונים נחשפנו לכמויות עצומות של פוליטיקה. בעיתונים, בטליזיה, בתכניות סאטירה ותכניות ארוח, ברשתות החברתיות ובעיתונים, בשלטי חוצות ובשיחות סלון.
איזה מזל שלפחות זה נפסק.
עכשו כמה שבועות של מתח - מי יהיה ראש הממשלה הבא? ומי יהיו חבריו לממשלה?

ובינתיים, מזג האויר בארצי האהובה הוא הכי נעים שיכול להיות. סביב 20 מעלות ביום.
השמיים כחולים כחולים, והאדמה ירוקה ירוקה עם מיליון כתמי צבע של פריחות. כמויות הגשם העצומות שירדו החורף הביאו לפריחות חריגות בעצמתן.
יום של טיול בטבע מזכיר לנו עד כמה הארץ שלו יפה. עד כמה החיים שלנו בה יכולים להיות נפלאים.
לו רק היינו נותנים לטבע לזעוק את זעקתנו לחיים שלווים, לחברה מתוקנת, לשלטון שידאג לעם ולמדינה.
ועד שזה יקרה, קבלו דוגמיות ליפי הטבע.

0 comments: