17 May 2015

אנגרמה: עברית - ערבית

העובדה שהמילים "עברית" ו"ערבית" מורכבות מאותן אותיות אינה נסתרת מאף אחד מאיתנו.
וגם העובדה שערבים הם עם (nation), ויש בהם מוסלמים ונוצרים ועוד דתות, ידועה לכל.
מה היהודים - זה קצת לא ברור. האם אנחנו דת? האם אנחנו עם?
ומהי ישראל - זה גם ברור. ישראל היא מדינה.
אמנם לפעמים טועים לחשוב שכל היהודים הם ישראלים ולכן יש הקבלה בין יהודים וישראלים, אבל יש ישראלים שאינם יהודים. יש ישראלים שהם ערבים. ויש הרבה יהודים שאינם ישראלים וכנראה גם אינם רוצים להיות ישראלים.

חשבתי שהיה יכול להיות נחמד אם מדינת ישראל אכן תהיה מדינת כל אזרחיה.
ובה חיים שני עמים: ערבים (בני דתות שונות) ועברים (שמרביתם יהודים אך יש בהם גם אתיאיסטים ואולי אף לא-יהודים שהשתרבבו בעיקר מיוצאי בריה"מ).
ותהיה לנו "עבודה ערבית" ו"עבודה עברית" - כמו שדברו לפני קום המדינה, ויש את השפה העברית והשפה הערבית, ויהיו שני עמים עברים וערבים. ונפסיק להתבלבל בין המושגים -ישראלי - יהודי - ערבי.