26 January 2015

כשהיא אומרת "לא", היא מתכוונת ל"לא!!!!"

אתמול התפרסמה עוד ידיעה על קצין בכיר במשטרה שנחשד בהטרדה מינית.
היום כבר מפרסמים פרטים נוספים  המעידים על התנהגות נפשעת ממש.
לפני 15 שנה היה זה הקצין המהולל איציק מרדכי שהורשע בעבירות חמורות של הטרדה מינית.
החוק למניעת הטרדה מינית יצא ב-1998. אפשר להבין ששנתיים לא הספיקו לאיציק מרדכי להפנים את מהות החוק, מה גם שחלק מהעבירות בוצעו כשעוד לא היה חוק נגד הטרדה מינית, כשהנורמה היתה שלקצין בכיר יש זכויות יתר, גם על גופן של החיילות הכפופות לו.
אבל קצין משטרה בכיר בימינו? כשבכל מקום עבודה תלוי במקום בולט מסמך המגדיר את מה אסור ומה מותר ביחסי מנהל - כפיפים ומה מותר ומה אסור ביחסי עמיתים?
אחרי שאפילו הנשיא קצב נדון למאסר בגין הטרדה מינית?
מה חושב לו גבר מבוגר, שמטריד בנות שיכולות להיות בגיל של ילדיו?
מאיפה הוא לוקח את החוצפה ועזות המצח הזו?
הלוואי וידונו אותו למאסר מקסימלי שמותר על פי החוק!