20 January 2015

נשים לשלטון!

אמש התבשרנו כי בחמישיה של נבחרי מפלגת מרץ עומדות 3 נשים! ואם נסתכל על השביעייה - אזי נראה 4 נשים!
כל הכבוד למפלגה הקטנטנה הזו שבראשה אשה, שמעמידה בנבחרת החלומות שלה יותר נשים מגברים.
גם מפלגת העבודה הגדילה הפעם את מספר הנשים ברשימתם לכנסת : 3 נשים בחמישייה הפותחת, 4 נשים בעשירייה פותחת, 7 נשים ברשימת העשרים.
איזה עולם נפלא יכול להיות אם מספר הנשים בכנסת יתקרב ל-50%!!!!
מעניין שהפעם מפלגות השמאל מביאות איתן לא רק מחשבה ליברלית בנושאי כלכלה וזכויות אדם, אלא גם מבטאות הלכה למעשה את נושא השיוויון בין המינים.
ומפלגות הימין? ובכן ליברמן גם הוא מציב מספר ראוי של נשים : שתי נשים בחמישייה ו-4 בעשירייה. אבל נראה כי שפוט לא נשארו לו אנשים....
והבית היהודי? אשה אחת בחמישייה, שתיים בעשירייה ו-4 ברשימת העשרים.
והגדיל לעשות הליכוד. לאחר הבלגן שלא נפסק יש אשה אחת (מירי רגב האינטיליגנטית, הרהוטה, הליברלית......) בחמישייה, אשה אחת בעשירייה (אותה מירי רגב כמובן) ו-3 נשים ברשימת העשרים.
מיותר לאמר שבמפלגות החרדיות אין כלל נשים.
אז גבירותי ורבותי!
נא לכלול בשיקולי ההצבעה שלכם גם את נושא הייצוג הנשי!!!!