25 May 2013

Do you need your medicine urgently? Wait till Minister Yael German stops celebrating language accessibility.

Warning: this post appears in four languages - English, Hebrew, Russian and Arabic for your convenience. Please scroll down till you reach the text of your choice. If you are unable to perform the scrolling, please consult with the closest pharmacist.

אזהרה: פוסט זה מופיע בארבע שפות - אנגלית, עברית, רוסית וערבית לנוחיותך. אנא לגלול למטה עד שתגיעו לטקסט על פי בחירתך. אם אתה לא מצליח לבצע גלילה, יש להתייעץ עם הרוקח הקרוב ביותר.

Предупреждение: этот пост появляется в четырех языках - английском, иврите, русском и арабском для вашего удобства. Пожалуйста, прокрутите вниз пока не дойдеte до текста по вашему выбору. Если вы не в состоянии выполнять прокрутку, пожалуйста, проконсультируйтесь с ближайшим фармацевтом.

تحذير: يظهر هذا المنصب في أربع لغات - الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية لراحتك. يرجى بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى النص من اختيارك. إذا كنت غير قادر على تنفيذ التمرير، يرجى التشاور مع أقرب الصيدلي.


This post is being written after two events: first, I read a post by my friend Dick Stanley, where he rightfully complains about a bureaucratic incursion into the gasoline can (jerrycan in local slang - obviously borrowed from the Brits back when) business. Commenting on this post, I promised Dick that our bureaucrats will adopt that idea soon. Little did I know that... but continue reading.

The second event was my recent run around pharmacies of the fair city of ... in the search for a totally regular ear drops - yeah, I got me a bit of an ear infection. Normally every pharmacy will have these drops - but not on that day. So here comes the story.

It started quite a long time ago, more than two years if I have my dates right. Pharmaceutical companies were required to add to all prescription drugs' packages notices in two languages - Arabic and Russian, in addition to Hebrew and English as it was accepted before. The text of these notices is meant to guide the customer in a politically correct way to the leaflet in several languages (already including the four languages mentioned), located inside the package.

The pharmaceutical companies and their local representatives, as is their custom, blew off the stern warnings of our ministry of health and kept dragging their feet. And many packages remained as they were: with only two languages (but still, with all these required languages on the leaflet inside). And on April 30, 2013, the wrath of our brand new minister of health, Yael German, struck mightily. Here is a translation of her celebratory Facebook message:
It was not easy, but "drug law" that proscribes the inscription in Arabic and Russian - was unanimously passed passed this evening during the second and third reading!
Remember I told here that the big drug companies have announced that they could not meet the law and write on all the boxes in Russian and Arabic by the date set: May 1? And this after they've received a deferment of nine months ...
Remember that the drug companies have announced that if they will be given a deferment it may cause a shortage of some drugs?
So by law we promoted in the Ministry of Health, it was decided that anyone who didn't adhere to the law can market the drug, but will have to pay a fee of NIS 30,000 for each type of drug.
Ministry of Health undertook to establish a call center where help with language accessibility (sic!) will be provided.
The public will have its drugs on May 1, and the companies will have to understand that the law must be upheld.
Everything in the above text is fine and dandy with me. I too think that it is vital that people who don't dig neither English nor Hebrew and are too shy to ask the pharmacist or their relatives, are told to stick their finger in the package and get out that multilingual leaflet.

Only one small problem: that promise about having our drugs on May 1 appears to be what many of us, pessimists, suspected - pure bullshit. It was three weeks after May 1 when I have done my run around, and lots of pharmacies complain about lack of drugs, some of them essential. The list of missing drugs, helpfully provided by one of the pharmacies, was impressive and, for people who need some of these drugs, could be quite fateful.

It is not that Ms German wasn't aware of the problem:
Pharma-Israel: “serious shortage” of drugs expected when new Arabic and Russian language requirements take effect next month.
But:
There will be no shortage of prescription drugs on May 1, Health Minister Yael German declared on Thursday, despite Pharma-Israel representatives in the pharmaceutical industry saying they cannot meet a new law requiring Arabic and Russian explanations on drug packages and on leaflets inside. “They had plenty of time to prepare for the change,” German said. “They are showing contempt for the public. There won’t be a lack of drugs. We have a solution,” she said, but did not give details.
Meanwhile, her ministry proudly displays the confiscated politically incorrect drugs:


To my chagrin, in this picture I recognized two drugs I take regularly for that dicky ticker of mine. In a few days I have to renew my prescription...

Here is an article in Hebrew that I wouldn't translate, it goes into a detailed analysis of the situation, bringing up a lot of different essential drugs missing for quite a long period, with several examples of (essential) drugs that aren't expected to be brought back, because the companies involved will simply not bother to go to the expense and the effort of adding text on the packages, due to low prices of the products that don't justify the expense economically. You may bet any amount that our minister of health didn't even think about a possibility like this. And what does Ms German think about the situation?
I discovered to my amazement that this time too the drug companies were not ready, and put us before the fact: in two days we will not be able to sell drugs because then we will be criminals. Outcome: The State of Israel will remain without drugs," says German, adding, "But we have a responsibility to the public, we can not make the people of Israel into a hostage by pharmaceutical companies.
So the finger-pointing has already started, but where is the solution? Pharmaceutical giants couldn't care less about the puny Israeli market and are in no hurry to introduce the new packaging. The health ministry principled and politically correct stance will not be softened anytime soon, you may bet on that.  Meanwhile the sick people are the only ones paying the price.

And all this for the tiny number of Israelis who speak and read only Arabic and Russian and are too stupid to open the package and get out that instruction leaflet (to remind you, already translated into both Arabic and Russian). Now try to get your head around this shining example of politically correct absurdity...

Ms German got a bachelor's degree in history. So, most probably, she learned how to get her name in history books, albeit in a quite skewed way.


Smile, Yael, you are in history books already!

To make sure this post reaches its destination, it is translated below into three additional languages: Hebrew, Russian and Arabic (unchecked to my sorrow, since I don't know any Arabic).

***

פוסט זה נכתב לאחר שני אירועים: ראשון, אני קואתי את פוסט על ידי חבר שלי דיק סטנלי, שבו הוא מתלונן על פלישה בירוקרטית לעסק של מכלי בנזין (ג'ריקן בסלנג המקומי). בהתייחסי פוסט זה, הבטחתי לדיק שהביורוקרטים שלנו יאמצו את  הרעיון בקרוב. לא היה לי מושג ש ... אבל תמשיכו לקרוא.


האירוע השני היה הריצה האחרונה שלי סביב בתי מרקחת של העיר ... בחיפוש אחר טיפות אוזניים רגילות לחלוטין - כן, יש לי קצת דלקת באוזן. בדרך כלל בכל בית מרקחת יש הטיפות האלה - אך לא באותו יום. ואז מגיע הסיפור
זה התחיל לפני די הרבה זמן, יותר משנתיים, אם אני זוכר התאריכים נכון. חברות תרופות נדרשו להוסיף להודעות שעל כל חבילת תרופות מרשם בשתי שפות - ערביות ורוסית, בנוסף לעברית ואנגלית כפי שהיה מקובל בעבר. הטקסט של הודעות אלה נועד להדריך את הלקוח בצורה נכונה מבחינה פוליטית איך להגיע לחוברת בכמה שפות (שכבר כולל את ארבע שפות שהוזכרו), הממוקמות בתוך החבילה.

חברות התרופות והנציגים המקומיים שלהם, כמנהגם, התעלמו מההאזהרות החמורות של משרד הבריאות ותרופת רגליהם שלנו. וחבילות רבות נותרו כפי שהיו: רק עם שתי שפות (אבל עדיין, עם כל שפות חיוניות אלה בפנים). וב -30 באפריל 2013, זעמה של שרת הבריות החדשה שלנו, יעל גרמן, פגע קשות.  הנה ההודעת פייסבוק החגיגית:
לא היה קל, אבל "חוק התרופות", המחיב כיתוב בשפות הערבית והרוסית - עבר הערב פה אחד בקריאה שנייה ושלישית !
זוכרים שסיפרתי כאן על כך שחברות התרופות הגדולות הודיעו שלא יוכלו לעמוד בחוק ולכתוב על כל הקופסאות ברוסית ובערבית עד למועד שנקבע : 1 במאי. ? וזאת אחרי שכבר קיבלו דחייה של 9 חודשים...
זוכרים שהחברות הודיעו שאם לא נוותר להם אז עלול להיווצר מצב שיהיה מחסור בחלק מהתרופות ?
אז בחוק שקידמנו במשרד הבריאות הוחלט שכל מי שלא עמד בלשון החוק יוכל לשווק את התרופה אך יצטרך לשלם אגרה של 30,000 ש"ח על כל סוג של תרופה.
משרד הבריאות לקח על עצמו להקים מוקד שבו יסייעו בהנגשה לשונית.
לציבור במדינה יהיו תרופות גם ב 1 במאי והחברות הבינו שחוק צריך לקיים.
הכל בטקסט לעיל הוא בסדר גמור איתי. גם אני חושב שזה חיוני שאנשים שלא יודעים אנגלית עברית וביישנים מכדי לשאול את הרוקח או קרובי המשפחה שלהם, יודרכו לתקוע את האצבע בחבילה ולהוציא את חוברת רב-לשונית.

יש רק בעיה אחת קטנה: שההבטחות על כך שנקבל התרופות שלנו ב -1 במאי הסטברו כמו שרבים מאיתנו, הפסימיסטים, חשדו - סיפורי פוגי. זה היה שלושה שבועות לאחר 1 במאי, כאשר עשיתי הריצה שלי בסביבה, והמון בתי המרקחת מתלוננים על מחסור בתרופות, שחלקם חיוני. רשימת התרופות החסרות, מסופקת על ידי אחד מבתי המרקחת, הייתה מרשימה ביותר, עבור אנשים שצריכים כמה מתרופות אלה, יכולה להיות די גורלית.

זה לא שהגב' גרמן לא היתה מודעת לבעיה

פארמה ישראל: "מחסור חמור" של התרופות צפויות כאשר ערבי חדשה ודרישות שפה רוסיות תיכנסנה לתוקף בחודש הבא.

אבל:

לא יהיה מחסור בתרופות מרשם ב -1 במאי, שרת הבריאות, יעל גרמן הצהירה ביום חמישי, למרות שנציגי פארמה ישראל בתעשיית התרופות אמרו שהם לא יכולים לענות על חוק חדש המחייב הסברים בערבית ורוסית על חבילות . "היה להם מספיק זמן להתכונן לשינוי", אמר גרמן. "הם מראים זלזול בציבור. לא יהיה מחסור בתרופות. יש לנו פתרון ", היא אמרה, אבל לא הבהירה את הפרטים.

בינתיים, המשרד שלה מציג בגאווה את התרופות לא נכונות מבחינה פוליטית שהוחרמו:


למורת רוחי, בתמונה הזאת זיהיתי שתי תרופות שאני לוקח באופן קבוע לטיפול בלב שלי. בעוד כמה ימים אני צריך לחדש את המרשם שלי ...

הנה המאמר שלא אתרגם שנכנס לניתוח מפורט של המצב, שהביא את הרבה תרופות חיוניות שונות חסרות במשך תקופה די ארוכה, עם כמה דוגמאות של תרופות( חיוניות) שאינם צפויות לחזור, מכיוון שהחברות המעורבות פשוט לא יטרחו ללכת להוצאות וטרחה של הוספת טקסט על החבילות, בשל מחירים נמוכים של המוצרים שאינם מצדיקים את ההוצאה מבחינה כלכלית. אתה יכול להיות בטוח ששרת הבריאות שלנו אפילו לא חשבה על אפשרות כזאת. ומה גב' גרמן חושבת על המצב?
גיליתי לתדהמתי שגם הפעם חברות התרופות לא היו ערוכות, והן העמידו אותנו בפני עובדה: בעוד יומיים לא נוכל לשווק תכשירים כי אז נהיה עברייניות וכך גם רשתות השיווק. התוצאה: מדינת ישראל תיוותר ללא תרופות", אמרה גרמן והוסיפה, "אבל לנו יש אחריות כלפי הציבור. לא נוכל להשאיר את עם ישראל כבן ערובה בידי חברות התרופות
אז  האצבע  המאשימה כבר פועלת, אבל איפה הוא הפתרון? לענקי התרופות לא אכפת מהשוק הישראלי הזהום והם לא ממהרים להכין את האריזות החדשה. עקרונות של משרד הבריאות ואת העמדה נכונה מבחינה פוליטית לא התרככו בזמן קרוב . בינתיים אנשים חולים הם היחידים שמשלמים את המחיר.

וכל זה בגלל המספר הקטן של ישראלים שיודעים לדבר ולקרוא רק בערבית ורוסית, והם טפשים מדי כדי לפתוח את החבילה ולקבל את דף הוראות ( להזכיר לך, שכבר תורגם לערבית ורוסית). עכשיו תנסו לקלוט את האבסורד הפוליטיקלי קורקט זה ...

גב 'גרמן היא בעלת תואר ראשון בהיסטוריה. אז, ככל הנראה, היא למדה איך להכניס את שמה בספרי היסטוריה, אם כי באופן די עקוםתני חיוך, יעל, את כבר נמצאת בספרי היסטוריה!***

Это сообщение пишется после двух событий: Во-первых, я прочитал пост моего друга Дика Stanley, где он по праву жалуется на бюрократические вторжение в бизнес бензиновых канистр. Комментируя этот пост, я обещал Дику что наши чиновники примут эту идею в ближайшее время. Мог ли я знать, что ... но продолжайте чтение.

Вторым событием стал мой недавний пробег по аптекам любимого города ... в поисках вполне обычных ушных капель - да, я подхватил ушную инфекцию. Обычно в каждой аптеке есть эти капли - но не в этот день. Так вот начинается эта история.

Это началось довольно давно, более двух лет, если я не ошибаюсь в датах. Фармацевтические компании должны были добавить на упаковки всех лекарств надписи на двух языках - арабском и русском, в дополнение к ивриту и английскому, как это было принято раньше. Текст этих уведомлений служит политкорректным ориентиром для клиента, направляя его к буклету на нескольких языках (в том числе уже упомянутых четырех), расположенному внутри пакета.

Фармацевтические компании и их местных представителей, как обычно, грозные предостережения нашего Министерства здравоохранения не напугали. И многие пакеты остались как были: только с двумя языками (но все же, при всех этих требуемых языках внутри). И 30 апреля 2013 года, гнев нашего нового министра здравоохранения, Яэль Герман, разразился. Вот перевод ее ликующего сообщения на Facebook:
Это было нелегко, но "закон о лекарствах" требующий надписи на арабском и русском языках этим вечером был единогласно принят во втором и третьем чтении!
Помните, я говорила здесь, что крупные фармацевтические компании объявили, что они не могли выполнить закон и писать на всех коробках на русском и арабском языках в срок, установленный с 1 мая? И это после того как они получили дополнителные девять месяцев ...
Помните, что если компании объявили, что если мы не уступим, может создаться нехватка некоторых лекарств?
Так что по закону который мы приняли, Министерство здравоохранения решило, что каждый, легално могут продавать лекарства, но придется заплатить штраф в размере 30 000 шекелей за любой тип лекарств (без соответствующих текстов).
Министерство здравоохранения обязалось создать центр помощи с языковой доступностью.
Публика получит свои лекарства и после 1 мая, а компании должны понимать закон.
Все в приведенном выше тексте прекрасно и правильно. Я тоже думаю, что очень важно чтобы люди, которые не знают ни английский, ни иврит и стесняются спросить фармацевта или своих родственников, узнали, что можно сунуть палец в упаковку и вытащить этот многоязычный буклет.

Только одна небольшая проблема: обещание о том, что мы получим наши лекарства 1-го мая, кажется многим из нас, пессимистов, чистый бредом. Три недели после 1 мая, когда я бегал за каплями, многие аптеки жалуются на отсутствие препаратов, некоторые из них жизненно необходимы. Список пропавших лекарств, услужливо предоставленый одной из аптек, был впечатляющим, и, для людей, которые нуждаются в некоторых из этих препаратов, может быть довольно роковым.

 
Трудно поверить, что г-жа Герман не знала об этой проблеме:

Фарма-Израиль: "серьезная нехватка" наркотиков ожидается, когда новые арабский и русский языковые требования вступят в силу в следующем месяце.

Но:

Никакой нехватки лекарств по рецепту не будет после 1 мая, министр здравоохранения Яэль Герман заявила в четверг, несмотря на то что Pharma - израильские представители фармацевтической промышленности говорят, что они не могут удовлетворить новый закон, требующий объяснений на арабском и русском языках на упаковках лекарств, а также листовки внутри. "У них было достаточно времени, чтобы подготовиться к изменениям," сказала Герман. "Они показывают презрение к публике. Нехватки лекарств не будет. У нас есть решение", сказала она, но не дала подробностей.

Между тем, ее министерство с гордостью показывает конфискованные политически некорректные лекарства:К моему огорчению, в этой картине я узнал два препарата я принимаю регулярно, в связи с сердечной болезнью. Через несколько дней я должен обновить мой рецепт ...

Вот статья на иврите, которую я не перевёл, она входит в подробный анализ ситуации, перечисляя много различных лекарственных средств недоступных в течение довольно длительного периода, с несколькими примерами препаратов, которые вряд ли вернутся на полки, потому что компании просто не потрудятся пойти в расход и беспокоиться о добавлении текста на упаковке, в связи с низкими ценами на продукт, которые не оправдают расходы экономически. Можете быть уверены, что наши Министр здравоохранения даже не думала о возможности подобного. И что г-жа Герман думает о ситуации?

Я обнаружила, к своему изумлению, что на этот раз фармацевтические компании опять не были готовы, и поставили нас перед фактом: через два дня мы не сможем продавать лекарства, потому что тогда мы будем преступниками. Итог: Государство Израиль останется без лекарств", говорит Герман, добавив:"Но у нас есть ответственность перед общественностью, мы не можем сделать народ Израиля заложником фармацевтических компаний.
Таким образом поиск виновных уже начался, но где же выход? Фармацевтические гиганты не озабочены о маленьком израильском рынке и не спешат представить новые упаковки. Принципиальная и политически правильная позиция Министерство здравоохранения не будет смягчена в ближайшее время, вы можете делать ставку на это. Между тем больные являются единственными кто расплачивается за это.

И все это для крошечного числа израильтян, которые говорят и читают только на арабском и русском языках и слишком глупы, чтобы открыть пакет и вытащить страницу с инструкциями (чтобы напомнить вам, уже переведеную на арабский и русский языки). Теперь попробуйте понять этот яркий пример политкорректного абсурда...

Г-жа Герман получила степень бакалавра в истории. Так что, скорее всего, она знает, как вставить ее имя в книги по истории, хотя и довольно кривым путём.


Улыбнитесь, Яэль, вы уже в учебниках истории!

***

يتم كتابة هذا المنصب بعد حدثين: الأول، قرأت مشاركة بواسطة صديقي ديك ستانلي، حيث يشكو بحق عن توغل البيروقراطية في البنزين يمكن (وعاء في اللغات العامية المحلية - اقترضت من الواضح من البريطانيين الى الوراء عندما) الأعمال التجارية. وتعليقا على هذا المنصب، وعدت ديك من شأنها أن تبني البيروقراطيين لدينا هذه الفكرة قريبا. ولم أكن أعلم أن ... لكن مواصلة القراءة.

أما الحدث الثاني المدى التي قمت بها مؤخرا حول الصيدليات في المدينة العادلة لل... في البحث عن قطرة الأذن العادية تماما - نعم، أنا حصلت لي قليلا من عدوى الأذن. وعادة ما يكون كل صيدلية هذه القطرات - ولكن ليس في ذلك اليوم. حتى هنا يأتي القصة.

أنها بدأت منذ فترة طويلة، أكثر من عامين إذا كان لدي تواريخ حقي. وطلب من شركات الأدوية إضافة إلى حزم إشعارات جميع الأدوية 'في لغتين - العربية والروسية، بالإضافة إلى العبرية والانجليزية كما تم قبول ذلك من قبل. والمقصود من نص هذه الإشعارات لتوجيه العملاء بطريقة صحيحة سياسيا إلى كتيب بعدة لغات (بما في ذلك بالفعل اللغات الأربع المذكورة)، وتقع داخل الحزمة.

شركات الأدوية وممثليهم المحليين، كما هو عادتهم، فجر قبالة تحذيرات صارمة من وزارة الصحة لدينا والدواء أقدامهم. وظلت العديد من حزم كما كانت: مع اثنين فقط من اللغات (ولكن لا يزال، مع كل هذه اللغات المطلوبة في الداخل). وعلى 30 أبريل 2013، غضب لدينا العلامة التجارية الجديدة وزير الصحة، يائيل الألمانية، ضربت بقوة. هنا هو ترجمة لرسالتها الفيسبوك الاحتفالية:


لم يكن الأمر سهلا، ولكن "قانون المخدرات" الذي يمنع الكتابة باللغتين العربية والروسية - تم
بالإجماع مرت مرت هذا المساء خلال القراءة الثانية والثالثة!

تذكر قلت هنا أن شركات الأدوية الكبرى قد أعلنت أنها لا تستطيع تلبية القانون والكتابة على جميع صناديق باللغتين الروسية والعربية بمجموعة التسجيل: 1 مايو؟ وهذا بعد أن كنت قد حصلت على تأجيل تسعة أشهر ...

تذكر أن شركات الأدوية قد أعلنت أنه إذا كانت ستعطى التأجيل فإنه قد يسبب نقصا في بعض الأدوية؟

ذلك بموجب القانون نحن الترويج لها في وزارة الصحة، فقد تقرر أن أي شخص لم تلتزم القانون يمكن أن سوق الدواء، ولكن سوف تضطر لدفع رسم قدره 30،000 شيكل لكل نوع من أنواع المخدرات.

أجرت وزارة الصحة لإنشاء مركز الدعوة حيث تساعد مع وسيتم توفير إمكانية الوصول لغة (كذا!).

وسوف يكون الجمهور المخدرات في 1 مايو، وسوف يتعين على الشركات فهم أن يجب التمسك القانون
كل شيء في النص أعلاه على ما يرام ومدهش معي. وأعتقد أيضا أنه من الأهمية بمكان أن الناس الذين لا حفر ولا الانجليزية ولا العبرية وخجولة جدا أن يطلب من الصيدلي أو أقاربهم، كما قيل التمسك اصبعهم في المجموعة هي والخروج أن كتيب بلغات متعددة.

واحد فقط مشكلة صغيرة: هذا الوعد عن وجود عقاقير لدينا في 1 أيار يبدو أن ما كان العديد منا، المتشائمين، المشتبه - هراء محض. وكان ذلك بعد ثلاثة أسابيع 1 مايو عندما فعلت بلدي المدى حولها، والكثير من الصيدليات يشكون نقص الأدوية، وبعضها أساسي. كانت قائمة الأدوية المفقودة، شريطة مفيد من جانب واحد من الصيدليات، ومثيرة للإعجاب، للأشخاص الذين يحتاجون بعض من هذه العقاقير، يمكن أن تكون مصيرية جدا.

ليس الأمر هو أن السيدة الألمانية لم يكن على علم بهذه المشكلة:

     فارما لإسرائيل: "نقص خطير" من المخدرات متوقع عند العربية الجديدة ومتطلبات اللغة الروسية نافذة المفعول الشهر المقبل.

ولكن:

     لن يكون هناك نقص في الأدوية في 1 مايو، أعلن وزير الصحة يائيل الألمانية يوم الخميس، على الرغم من ممثلي فارما لإسرائيل في مجال الصناعات الدوائية قائلة انها لا تستطيع ان تلبي قانونا جديدا يلزم التفسيرات العربية والروسية على عبوات الدواء وعلى منشورات داخل. "كان لديهم متسع من الوقت للتحضير للتغيير"، وقال الألمانية. "فقد أظهروا ازدراء للجمهور. لن يكون هناك نقص في الأدوية. لدينا الحل "، قالت، لكنه لم يعط تفاصيل.

وفي الوقت نفسه، وزارتها يعرض بفخر المخدرات غير صحيحة سياسيا صودرت:


إلى كدر بلدي، في هذه الصورة تعرفت على اثنين من العقاقير وأغتنم بانتظام لهذا ديكي شريط من الألغام. في غضون أيام قليلة لدي وصفة طبية لتجديد بلدي ...

هنا هو مقال باللغة العبرية أنني لن يترجم أن يذهب إلى تحليل مفصل للوضع، وبذلك يصل الكثير من الأدوية الأساسية المختلفة مفقودة لفترة طويلة جدا، مع العديد من الأمثلة من (الأساسية) الأدوية التي ليس من المتوقع إلى أن يعود، لأن الشركات العاملة ببساطة لن يكلف نفسه عناء الذهاب إلى نفقات وعناء من إضافة نص على الحزم، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار المنتج الذي لا يبرر على حساب اقتصاديا. لك العديد من يراهن أي المبلغ الذي وزيرنا للصحة لم يفكر حتى عن احتمال مثل هذا. وماذا تعتقد السيدة الألمانية حول الوضع؟

اكتشفت لدهشتي أن هذه المرة أيضا كانت شركات الأدوية لا استعداد، وتضعنا أمام الحقيقة: في يومين ونحن لن تكون قادرة على بيع المخدرات لأنه عندها سنكون مجرمين. النتيجة: إن دولة إسرائيل لا تزال دون المخدرات "، ويقول الألمانية، مضيفا:" ولكن علينا مسؤولية للجمهور، لا يمكننا جعل شعب إسرائيل إلى رهينة من قبل شركات الأدوية.

وبالتالي فإن أصابع الاتهام بدأت بالفعل، ولكن أين هو الحل؟ شركات الأدوية العملاقة لا يمكن أن الرعاية أقل عن السوق الإسرائيلية سقيم وتكون في عجلة من امرها لإدخال العبوة الجديدة. وزارة الصحة المبدئي ولن يتم خففت الموقف الصحيح سياسيا في أي وقت قريب، قد راهنت على ذلك. وفي الوقت نفسه فإن المرضى هم وحدهم يدفعون الثمن.

وهذا كله لعدد صغير جدا من الإسرائيليين الذين يتحدثون وقراءة فقط العربية والروسية وأغبياء جدا لفتح الحزمة وخروج تلك الصفحة تعليمات (لتذكيرك، وترجم بالفعل إلى اللغتين العربية والروسية). الآن تحاول الحصول على رأسك حول هذا مثال ساطع على سخافة الصحيح سياسيا ...

حصلت السيدة الألمانية على درجة البكالوريوس في التاريخ. لذلك، على الأرجح، وقالت انها تعلمت كيفية الحصول على اسمها في كتب التاريخ، وإن كان ذلك بطريقة منحرفة تماما.


ابتسامة، يائيل، وأنت في كتب التاريخ بالفعل!

10 comments:

SnoopyTheGoon said...

If she speaks English pretty good (or maybe it doesn't matter) I'll bet President Choom could find a spot for her at the IRS. Sounds like she'd fit right in, as long as she persecutes the right people, of course. But, look on the bright side, if you have vented gas cans, you are ahead of the USA in that regard. It is really hard to pour an unvented gas can.

SnoopyTheGoon said...

I fully expect the the administration will open a new ministry - that of political correctness. Then the lady will fit like a glove, indeed.

SnoopyTheGoon said...

Stanley re gas cans: You're dead on. They're so safe you can't use them. Same for drugs, if you can't use them they can't hurt you #$&*!

SnoopyTheGoon said...

Holy Smokes they're cloning!

SnoopyTheGoon said...

The clone! Elizabeth Warren!

SnoopyTheGoon said...

Oh, so you've noticed it. There must be a cloning factory somewhere, most probably in China, where they do everything nowadays.

SnoopyTheGoon said...

She looks like a high school guidence counselor!

SnoopyTheGoon said...

Or maybe the daughter of Dr. Ruth, the Sex therapist!

SnoopyTheGoon said...

Brr... what a thought, you must be ashamed of yourself, David ;-)

SnoopyTheGoon said...

That's much better!